10/15/2020 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 32/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน 10/07/2020 วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2563 (ปรับ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563) Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 (updated as of 7 October 2020) 10/04/2020 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 31/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริษัทดูแลระบบจองคิวและการตรวจลงตราออนไลน์ 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในลาว

Announce

Activities

Ambassador’s Message

ไทย และ ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ผูกพันกัน แน่นแฟ้น และมีปฏิสัม-พันธ์ติดต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทย และคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง-สรรค์ความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้พัฒนาก้าวหน้า อย่าง ไม่หยุดยั้ง และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

Calendar

  October 2020  
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Office hours

Office Hours
Monday to Friday
08.30 hrs.-12.00 hrs. to 13.00 hrs.-16.30 hrs.

Consular Section
Monday to Friday
08.30 hrs.–12.00 hrs. Application for Visa
13.00 hrs.–15.00 hrs. Distribution of Passports
Affixed with AppropriateVisa

Weekly Holiday
Saturday - Sunday

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.