04/03/2020 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 17/2563 เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันและเวลาทำการฝ่ายกงสุล 04/03/2020 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 16/2563 เรื่อง การชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 - 15 เมษายน 2563 03/31/2020 วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2563 สถานะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 as of March 31, 2020 03/31/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 03/30/2020 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 15/2563 เรื่อง รัฐบาล สปป. ลาวเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้น ป้องกันการระบาด ควบคุม และเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Announce

News

Activities

Ambassador’s Message

ไทย และ ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ผูกพันกัน แน่นแฟ้น และมีปฏิสัม-พันธ์ติดต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทย และคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง-สรรค์ความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้พัฒนาก้าวหน้า อย่าง ไม่หยุดยั้ง และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

Calendar

  April 2020  
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Office hours

Office Hours
Monday to Friday
08.30 hrs.-12.00 hrs. to 13.00 hrs.-16.30 hrs.

Consular Section
Monday to Friday
08.30 hrs.–12.00 hrs. Application for Visa
13.00 hrs.–15.00 hrs. Distribution of Passports
Affixed with AppropriateVisa

Weekly Holiday
Saturday - Sunday

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.