03/21/2017 ขอเชิญชุมชนไทยใน สปป. ลาว เข้าร่วมงานสงกรานต์ไทย - ปีใหม่ลาว ประจำปี 2560 03/07/2017 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งเสมียน 02/28/2017 1 March 2017 until 31 August 2017, Thailand will implement a temporary tourist visa fee 02/21/2017 2nd International Thai Martial Arts Games & Festival 2017 12/21/2016 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ หอธรรมสภา วัดธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทน์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560

Announce

News

Ambassador’s Message

ไทย และ ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ผูกพันกัน แน่นแฟ้น และมีปฏิสัม-พันธ์ติดต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทย และคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง-สรรค์ความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้พัฒนาก้าวหน้า อย่าง ไม่หยุดยั้ง และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

Calendar

  June 2017  
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Office hours

Office Hours
Monday to Friday
08.30 hrs.-12.00 hrs. to 13.00 hrs.-16.30 hrs.

Consular Section
Monday to Friday
08.30 hrs.–12.00 hrs. Application for Visa
13.00 hrs.–15.00 hrs. Distribution of Passports
Affixed with AppropriateVisa

Weekly Holiday
Saturday - Sunday

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.