60 ปี ความสัมพันธ์ไทย - ลาว


ไทยและสปป.ลาว สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 โดยก่อนหน้านั้น นายโง่น ชนะนิกร ผู้แทนรัฐบาลลาวประจำสำนักข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศส ได้ทาบทามผ่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองไซ่ง่อน (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองโฮจิมินห์) เสนอแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตกับไทย ซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบรับข้อเสนอสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2493 เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายประสิทธิ์ นรินทรางกูร กงสุลใหญ่ ณ เมืองไซ่ง่อน เป็นอุปทูตประจำลาวอีกตำแหน่งหนึ่ง

รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนมาประจำการที่เวียงจันทน์เป็นครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2494 โดยแรกเริ่มมีสถานะเป็นสถานกงสุล จากนั้นในปี 2496 และในปี 2498 จึงได้รับการยกฐานะเป็นสถานอัครราชทูต และสถานเอกอัครราชทูต ตามลำดับ โดยมีพลจัตวา สมัย แววประเสริฐ เป็นอัครราชทูต และเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์คนแรก


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2499 พลจัตวา สมัย แววประเสริฐ เอกอัครราชทูตในขณะนั้น ได้ตกลงซื้อที่ดินของนายบง สุวันนะวง พื้นที่ประมาณ 3.75 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนน De Latter de Tassigny บ้านนาไฮ่เดียว ตาแสงวัดจัน แขวงเวียงจันทน์ (ถนนไกสอน พมวิหาน บ้านสีบุนเฮือง เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ ในปัจจุบัน) และเมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปี 2500 สถานเอกอัครราชทูตก็ได้ใช้บริเวณแห่งนี้เป็นที่ทำการตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


ในโอกาสครบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2553

ทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมฉลองโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ที่ยั่งยืน คือ

 • 1
  กิจกรรมสัญลักษณ์

  เช่น การออกแสตมป์ร่วมกัน โครงการรถไฟเยาวชนไทย- ลาว การทำสารคดีส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ลาว การแต่งเพลงที่ระลึก “จำปาลีลาวดี” โดยนายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเพลง “เฮาสายเลือดเดียว” โดยยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว

 • 2
  การสร้างถาวรวัตถุ

  เช่น การติดตั้งไฟส่องทางจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปสามแยกจินายโม้ นครหลวงเวียงจันทน์ การตั้งห้องหนังสือที่ระลึกที่หอสมุดแห่งชาติลาว การสร้างศาลาร่วมใจไทย-ลาวที่แขวงสะหวันนะเขต

 • 3
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  เช่น การมอบทุนการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาของไทย การฝึกอบรมแก่บุคลากรลาว

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.