การเยือนระดับพระราชวงศ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- วันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาวหลังจากทรงเป็นประธานร่วมกับนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป. ลาว ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ แห่งที่ ๑ ที่จังหวัดหนองคาย และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว อันเป็นโครงการในพระราชดำริ ที่เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์ รวมทั้งทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า
หลัก ๖๗ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

 - วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการครั้งแรก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ สปป. ลาวในขณะนั้น

- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงร่วมพิธีศพนายไกสอน
พมวิหาน ประธานประเทศ สปป. ลาวในขณะนั้น พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- วันที่ ๑๕ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป.ลาว เป็นครั้งแรก
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาล สปป. ลาว
- วันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๓๙ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เยือนแขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซอนและระบบส่งน้ำของโครงการ
- วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงอุดมไซและแขวงหลวงน้ำทา
- วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริ
- วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงพงสาลี
- วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาวเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก ๒๒) และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก ๖๗ ที่แขวงเวียงจันทน์ และเสด็จฯ เยือนแขวงเชียงขวาง
- วันที่ ๒๕- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงหัวพัน (โรงเรียนมัธยมสมบูนพันซำ โรงพยาบาลแขวงหัวพัน วัดโพไซซะนาราม และอนุสรณ์สถานถ้ำผู้นำ)
- วันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก ๒๒) และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก ๖๗ แขวงเวียงจันทน์
- วันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก
- วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงสะหวันนะเขต ในโอกาสทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร- สะหวันนะเขต)
- วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงจำปาสัก เพื่อทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลติดตามโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก
- วันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก ๒๒) และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก ๖๗ และเสด็จฯ เยือนแขวงคำม่วน เพื่อทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน ๒
- วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาวเพื่อทรงติดตาม ความคืบหน้าและฉลองครบรอบ ๑๕ ปีของการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาและบริการ ด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) และในโอกาสดังกล่าวทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดเดินรถไฟไทย - ลาว ขบวนปฐมฤกษ์ (หนองคาย - ท่านาแล้ง) และพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓ (นครพนม - คำม่วน)
- วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงจำปาสัก เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก
- วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงคำม่วน ในโอกาสทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓ (นครพนม - คำม่วน)
- วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อทรงเยี่ยมประธานประเทศ สปป. ลาว และเพื่อทรงตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการในพระราชูปถัมภ์ต่าง ๆ ที่แขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงเวียงจันทน์
- วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ
- วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงบ่อแก้ว ในโอกาสทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๔ (เชียงของ – ห้วยทราย)
- วันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงสะหวันนะเขต
- วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสด็จพระราชดำเนินนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษานครหลวงเวียงจันทน์และแขวงหลวงพระบาง
- วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงเวียงจันทน์และแขวงจำปาสัก เพื่อทรงเยี่ยมโรงเรียนเด็กกำพร้าวัฒนธรรมชนเผ่า หลัก ๖๗ แขวงเวียงจันทน์ และทรงเยี่ยมประธานประเทศ สปป. ลาว
- วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงสะหวันนะเขตเพื่อทรงพบกับผู้นำระดับสูงของ สปป. ลาว และทรงเยี่ยมโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม – ป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว
- เดือนมกราคม ๒๕๓๙ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว
- วันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว เพื่อทรงถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดแสนสุขาราม เมืองหลวงพระบาง

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.