Activities

8 Jun 2018
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมรับฟังสรุปการประชุมความร่วมมือระหว่างองค์การกาแดงลาวกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 โดยมีนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายคำฮุ่ง เฮืองวงสี ประธานองค์การกาแดงลาว พร้อมด้วยนาย Frank Kuennzi หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประจำเวียงจันทน์ (ICRC) และนาย Marwan Jilani หัวหน้าคณะทำงานให้การสนับสนุนกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
View 117
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.