Activities

8 Dec 2017
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับ ทีมประเทศไทย จังหวัดหนองคาย และภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
View 1094
5 Dec 2017
เชิญดาวน์โหลดภาพถ่ายจากพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 26 ตุลาคม 2560
View 984
1 Dec 2017
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เอกอัครราชทูตและคู่สมรสของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตในนครหลวงเวียงจันทน์ และผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Cultural Night
View 842
17 Nov 2017
ภริยาอุปทูตรักษาราชการ นำทีมภริยาหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศประจำนครหลวงเวียงจันทน์ และนักการทูตหญิงของเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำ สปป.ลาว ร่วมงานพบปะสังสรรค์ระหว่างภริยานักการทูตและนักการทูตหญิงใน สปป.ลาว
View 811
17 Nov 2017
นายชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ เข้าร่วมการมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า ( หลัก 67) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
View 892
13 Nov 2017
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมสนับสนุนงาน WIG Bazaar 2017
View 989
7 Nov 2017
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย–ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระเจ้าสิงคำไซยะราม แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View 1104
7 Nov 2017
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ ได้ให้การต้อนรับพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้เดินทางมานครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) Summit ครั้งที่ 4
View 1027
30 Oct 2017
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน เพื่อใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
View 1082
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.