อุปทูตรักษาการให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21 Mar 2018
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ พร้อมด้วยนางสาวยานี ศรีมีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) นายวราวุธ มีสายญาติ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว 
ผู้แทนจากสภาธุรกิจไทย - ลาว และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โดยคณะดังกล่าวได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561  

ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - สปป. ลาว สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจลาว และทิศทางการค้าและการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว 
จากผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ สมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว และสภาธุรกิจไทย - ลาว

Activities
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.