สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการจัดเทศกาลภาพยนตร์เมืองหลวงพระบาง

17 Nov 2011

สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการจัดเทศกาลภาพยนตร์เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang Film Festival) ประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2554 ที่เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับเลือกเป็นเมืองมรดกโลกขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 นาย Gabriel Kuperman ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโครงการเทศกาลภาพยนตร์เมืองหลวงพระบาง เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับมอบค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดังกล่าว จำนวน 3,080 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับผู้สื่อข่าวจากไทยที่จะมาร่วมรายงานข่าวการจัดงานดังกล่าว ได้แก่ นายก้อง ฤทธิ์ดี จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และนาย Curtis Winston จากหนังสือพิมพ์ The Nation

งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองหลวงพระบางเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ขนาดใหญ่ครั้งแรกของ สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพยนตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้จะมีการฉายภาพยนตร์จาก สปป.ลาว ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย สำหรับภาพยนตร์จากประเทศไทยจะมีการฉายเรื่อง Panya Renu (ปัญญา เรณู) Tabunfire (คนไฟบิน) Queens of Langkasuka (ปืนใหญ่จอมสลัด) และ Yaem Yasothon (แหยมยโสธร) รวมทั้งภาพยนตร์สารคดีอีก 1 เรื่อง

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lpfilmfest.org


Activities
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.