ขอเชิญชมภาพและวิดีโอคลิป งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

10 Jan 2020
ขอเชิญชมภาพและวิดีโอคลิป งานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ได้ตาม link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1FGheNSBUhDKuzdy3bZeNAgEhTlE0In3P

https://www.youtube.com/watch?v=YW4cZG6iUi4

Activities
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.