งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13 Dec 2011

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบุคคลสำคัญฝ่ายลาวเข้าร่วม เช่น ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงสะหวัด บุบผา รัฐมนตรีหัวหน้าสำนักงานประธานประเทศ นางเข็มมะนี พลเสนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า รวมทั้งมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ชุมชนชาวไทยใน สปป.ลาว และชาวลาวมาร่วมงานประมาณ 1,000 คน

ทีมประเทศไทยตั้งแถวต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาวและภริยา

เอกอัครราชทูตฯ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาวเชิญดื่มอวยพร

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มาจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์แนวพระราชดำริในการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งมีการนำไปประยุกต์ใช้ที่แขวงอุดมไซ สปป.ลาว ตั้งแต่ปี 2551 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติดและ UNODC กับมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผลผลิตสำคัญที่นำมาแสดงคือองุ่นไร้เมล็ดจากอุดมไซ

นิทรรศการประชาสัมพันธ์ โครงการพระราชดำริ ในการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่น

บางส่วนของนิทรรศการภาพถ่าย

ภายในงานยังมีนิทรรศการภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนการเยือนไทย-ลาว และมีการแสดงจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย วงดุริยางค์ทหารบก และการแสดงกายกรรมและเดินแบบจากกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป.ลาว


Activities
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.