ขอเชิญชมภาพ พิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

27 Oct 2020
ขอเชิญชมภาพ พิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1LtqPObYzTEIQq9lm50Iy0U8Wh4odpJY3

Activities
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.