พิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการร่วมอธิษฐานจิตช่อดอกไม้จันทน์ช่อพิเศษ

31 Aug 2017

Announce
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.