วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2562 (ปรับ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2019 (updated as of 6 February 2019)

6 Feb 2019
วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2562 (ปรับ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)   Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2019 (updated as of 6 February 2019)
วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2562 (ปรับ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)
Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2019 (updated as of 6 February 2019)

Announce
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.