ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจำหน่ายรภยนต์ส่วนกลาง

17 May 2019
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์จะขยายเวลากำหนดการเปิดประมูลการจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดด้วยการประมูลเป็นลายลัษณ์อักษร


Announce
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.