ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

21 Mar 2020
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

Announce
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.