ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 32/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน

15 Oct 2020
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 32/2563
เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน

Announce
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.