04/19/2021 ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที 19 มีนาคม 2564 04/14/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 9/2564 เรื่อง สปป.ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงเดือนเมษายน 2564 (เพิ่มเติม) 04/12/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 04/08/2021 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 8 เมษายน 2564 04/07/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 7/2564 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 04/05/2021 ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 5 เมษายน 2564 03/19/2021 ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 03/18/2021 Embassy Notification No. 5/2564 Re: Guidelines for International Flights with Transit/Transfer Passengers at Suvarnabhumi International Airport 03/12/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 4-2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 03/05/2021 Guidelines for Issuing Non-immigrant Visa Category “M” (Media Visa) and Official Visa Category “F”

ประกาศ

ข่าว

สารเอกอัครราชทูต

ไทยและลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ผูกพันกันแน่นแฟ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดคือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทยและคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไทย ลาว ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

ปฏิทิน

  March 2021  
S M T W T F S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

เวลาทำการ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.

ฝ่ายกงสุล
วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น.–11.30 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น
13.30 น.–15.30 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

วันหยุดประจำสัปดาห์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.