แขวงหัวพัน

แขวงหัวพัน

พื้นที่

ประมาณ 16,500 ตารางกิโลเมตร

ประชากร

ประมาณ 290,000 คน

พรมแดน

ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเวียดนาม

ศักยภาพ:

สินค้าการเกษตร: ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว

สินค้าหัตถกรรม:
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าไหมทอมือ ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งใน สปป. ลาว

การท่องเที่ยว: แขวงหัวพันมีถ้ำหินปูนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมาก โดยมี ถ้ำเวียงไซ เป็นเครือข่าย ถ้ำขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวของการปลดปล่อยประเทศลาวต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา ภายในถ้ำถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการกองทัพ โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาด วัด และที่พักอาศัยและหลบภัยของประชาชนกว่าสองแสนคน รวมถึงแกนนำของขบวนการ อาทิ เจ้าสุพานุวง นายหนูฮัก พมสะหวัน นายไกสอน พมวิหาน ตลอดช่วงหลายปีของการต่อสู้ ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวชมเครือข่ายถ้ำเวียงไซจำนวนมาก
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.