ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านกีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 25

สปป.ลาว ได้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นครั้งที่ครบรอบ 50 ปีของการแข่งขันซีเกมส์ ในการนี้ ไทยได้มีความร่วมมือกับ สปป.ลาว ดังนี้

  • ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์มิตรถาพลาว-ไทยและซ่อมแซมสนามกีฬาที่บึงขะหยองและการฝึก อบรมบุคลากรให้แก่ฝ่ายลาวรวมมูลค่าประมาณ 90 ล้านบาท
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บมจ.กสท โทรคมนาคม) สนับสนุนการบริการจัดการ ด้านดาวเทียม (International Circuit) รวมมูลค่า 20 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณให้แก่ บมจ.ทีโอที เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณภาพ และเสียง และระบบสื่อสัญญาณ SDH ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่ สปป.ลาว จำนวนประมาณ 17 ล้าน บาทด้วย

พิธีมอบ-รับอาคารกีฬาอเนกประสงค์มิตรภาพลาว-ไทยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยส่งมอบ และดร.พูทอง แสงอาคม รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้แทนรัฐบาลลาวรับมอบ อาคารดังกล่าวใช้แข่งขันมวยและชัตเติ้ลค็อกในซีเกมส์ ครั้งที่ 25


Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.