การเยือนระดับรัฐบาล

การเยือนอย่างเป็นทางการระดับรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี (นายชวน หลีกภัย)

- เดือนมิถุนายน ๒๕๓๖ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
- เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา)

- เดือนมิถุนายน ๒๕๓๙ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
- เดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
- เดือนมิถุนายน ๒๕๔๔ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรี (นายทักษิณ ชินวัตร)

- วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๗ เยือน สปป. ลาว (แขวงจำปาสัก) เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - ลาวอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต
- วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เยือน สปป. ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๐
- วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เยือน สปป. ลาว (แขวงคำม่วน) เพื่อเป็นประธานร่วม
ในพิธีเปิดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน ๒

นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์)

- วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ เข้าร่วมพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร –
สะหวันนะเขต)

นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)

- วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เยือน สปป. ลาวเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๓ และการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามชายแดนทั่วไปไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๖

นายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)

- วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

- วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ ๒๕ ที่นครหลวงเวียงจันทน์

นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

- วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

- วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการ
- วันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๒๘
และ ๒๙ ณ นครหลวงเวียงจันทน์


Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.