การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดสีสุมังคะราราม เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

10 พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสีสุมังคะราราม เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นายบุญรงค์ พงศ์เสถียรศักดิ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นายรัศม์ ชาลีจันทร์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทั้งบุคคลสำคัญฝ่ายลาว อาทิ ท่านทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวลาวและประธานสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ ท่านคำเมิง พงทะดี เจ้าแขวงเวียงจันทน์และกรรมการศูนย์กลางพรรค ศ.ดร.สุกกงแสง ไซยะเลิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และกรรมการศูนย์กลางพรรค ท่านหลี บุนค้ำ เอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย ชาวไทย และลาวที่อาศัยอยู่ในเมืองวังเวียง รวมทั้งสื่อมวลชนไทยและท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี ประมาณ ๕๐๐ คน

พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดสีสุมังคะราราม ประสบความสำเร็จด้วยดี ฝ่ายลาวได้จัดพิธีรับผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ โดยมีประชาชน และนักเรียนนักศึกษาในท้องที่จำนวนมากมาตั้งแถวรอต้อนรับตลอดเส้นทางแห่องค์กฐินจากสนามบินเวียงจันทน์ไปตามเส้นทางจนถึงวัดสีสุมังคะราราม เมืองวังเวียง ซึ่งมีการจัดพิธีสมโภชในเย็นวันที่ ๒๔ ตุลาคม และพิธีตักบาตรในเช้าวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก่อนที่จะตั้งขบวนแห่เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเวียนรอบอุโบสถ ๓ รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสองวันประมาณ ๓,๐๐๐ คน ผู้เข้าร่วมงานต่างแสดงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเจ้ามหาชีวิตในภาษาลาว ที่ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย นอกจากนี้ โครงการนี้ยังถือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรผ่านงานบุญ และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความคล้ายคลึงกับไทยตลอดจนมีวัฒนธรรมพุทธศาสนาเช่นเดียวกับไทย จึงเป็นหนึ่งในสามประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศเริ่มดำเนินโครงการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายตั้งแต่ ๒๕๓๘ และต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศและจากผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวลาว รวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๔๖,๖๗๑ บาท

นอกจากการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแล้ว ยังมีพิธียกช่อฟ้าที่พักสงฆ์ พิธีมอบหมวกนิรภัยจำนวน ๕๐๐ ใบ ภายใต้โครงการผ้าป่าหมวกนิรภัย ๒ ฝั่งโขง ของสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตลอดจนจัดให้มีการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย-ลาว อาทิ ต่าย อรทัย ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเมืองวังเวียงและเมืองใกล้เคียงจำนวนมาก


ข่าวอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.