เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

15 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปทอดถวาย ณ วัดโพสีไซยะทัม เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยนายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ภริยา และข้าราชการทีมประเทศไทย และมีนายบ่อแสงคำ วงดาลา ประธานสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ นายคำพัน สิดทิคำพา ประธานศาลประชาชนสูงสุด นายหลี บุนค้ำ เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และภริยา นายป้าน น้อยมะนี รองเลขาศูนย์กลางกรรมาบาลลาว นายกองแก้ว ไซสงคามเจ้าแขวงบอลิคำไซ นายบุนมา บุจะเลิน รองเจ้าแขวงบอลิคำไซ ดร. คำพา พิมมะสอน รองเลขาศูนย์กลางชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว และนายเหียมพมมะจัน ประธานสภาบริหารบริษัทดาวเทียมลาว เอเชียแปซิฟิก จำกัด และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสารเป็นผู้แทนฝ่ายลาว โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและลาวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ สมาคมไทย-ลาว และลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ (1) พิธีมอบอาคารเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสงฆ์ (โพสี) ซึ่งสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ได้รับงบประมาณสำหรับการบูรณะจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (2) พิธีมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก โดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ประเทศไทย (3) พิธีมอบเครื่องดนตรีไทย และโครงการตรวจสภาพรถยนต์ฟรีโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (4) โครงการตรวจสุขภาพประชาชนแขวงบอลิคำไซโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ-อุดรธานี และ (5) โครงการอบรมกีฬาฟุตบอล ครั้งที่ 5 โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จากนั้น นายสุวิทย์ฯ ได้นำคณะเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดอะนุสอนไซ แขวงบอลิคำไซอีกด้วย

ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้ว 20 ครั้ง ซึ่งนอกจากจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาว ทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชนแล้วผู้เข้าร่วมพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดไม่ได้

ทั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาค ได้ดังนี้ (1) เงินพระราชทานบำรุงวัดจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20,000 บาท (2) เงินถวายเป็นพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ 300,000 บาท และ (3) เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาประมาณ 2,160,000 บาท ซึ่งจะนำไปสนับสนุนศาสนกิจของวัดต่อไป โดยก่อนหน้านี้ เมื่อคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สมาคมไทย-ลาว และลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพได้ร่วมกันจัดพิธีแห่องค์พระกฐิน และพิธีสมโภชองค์พระกฐิน (พิธีคบงัน) ตามธรรมเนียมลาวด้วย

ภาพถ่าย : สมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี / พัดชา ศรียะพันธ์ / อธิการ คนไว / สมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ

ข่าวอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.