เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์

27 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และภริยา 
ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว เพื่อเข้ารับตำแหน่ง 
โดยมีท่านเวียงแก้ว ไซยะเพ็ด หัวหน้าแผนกอภิสิทธิ์ กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว 
และเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำ สปป. ลาว ให้การต้อนรับ

ข่าวอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.