รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและกฎระเบียบต่างๆ การบริหารทรัพยากรน้ำ รวมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐

27 พฤศจิกายน 2563
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ ส่งเสริมความเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและกฎระเบียบต่างๆ การบริหารทรัพยากรน้ำ รวมทั้งแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือผ่านระบบทางไกลกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป.ลาว ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของทั้งสองประเทศสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Build Back Better Together)

ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่าง ๆ อาทิ (๑) ยกระดับระบบสาธารณสุขตามแนวชายแดน (๒) ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้การค้าและขนส่งสินค้าข้ามแดนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของโควิด-๑๙ การกลับมาเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าตามจังหวัดชายแดนอีกครั้ง การส่งเสริมธุรกิจ E-commerce ใน สปป.ลาว (๓) ส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อของโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองประเทศทั้งทางถนน ทางราง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ และกฎระเบียบต่าง ๆ (software) เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความร่วมมือในประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องร่วมกันบริหารจัดการ อาทิ ปัญหาการดูดทรายในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงาน และความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນັ້ນຟື້ນຟູເສດຖະກິດຫຼັງໂຄວິດ 19 ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທັງກາຍະພາບ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ, ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ລວມທັງສະແດງຄວາມຍິນດີໃນໂອກາດຄົບຮອບ 70 ປີ ການພົວພັນທາງການທູດໄທ - ສປປ ລາວ.

ເມື່ອວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ທ່ານ ດອນ ປະຣະມັດວິໄນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປຶກສາຫາລືຜ່ານລະບົບທາງໄກກັບທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີໃນໂອກາດຄົບຮອບ 70 ການພົວພັນທາງການທູດໄທ - ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2020 ແລະ ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໄທກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຂອງທັງສອງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (Build Back Better Together)

ໃນຖານະປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດ ທັງສອງຝ່າຍຢືນຢັນຈຸດປະສົງທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: (1) ຍົກລະດັບລະບົບສາທາລະນະສຸກຕາມຊາຍແດນ (2) ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການຄ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ ພາຍໃຕ້ມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. ການກັບມາເປີດຊ່ອງທາງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕາມແຂວງຊາຍແດນອີກຄັ້ງ, ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ E-commerce ໃນ ສປປ ລາວ (3) ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໄຮ້ຮອຍຕໍ່ຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງທັງສອງປະເທດ ທັງທາງຖະໜົນ, ທາງລາງ, ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ (software) ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນທີ່ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືເຖິງການຮ່ວມມືໃນປະເດັນອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງຮ່ວມກັນບໍລິຫານຈັດການ ເຊັ່ນ: ປັນຫາການດູດຊາຍໃນແມ່ນ້ຳຂອງ, ແມ່ນ້ຳເຫືອງ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການແຮງງານຕ່າງດ້າວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານການບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າງຍືນຍົງ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
https://www.mfa.go.th/th/content/fmlao261163

ข่าวอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.