กิจกรรม

5 เมษายน 2561
View 809
6 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ ได้เยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตามคำเชิญของ ดร. ทันสะไหม กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสารแห่ง สปป.ลาว
View 969
6 กุมภาพันธ์ 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Lao ICT EXPO 2018 ณ ศูนย์การค้าลาวไอเต็ก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งจัดโดยกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารแห่ง สปป. ลาว
View 254
23 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2561 ณ โรงแรมลาวพลาซ่า
View 285
25 ธันวาคม 2560
**เชิญดาวน์โหลดภาพถ่ายจากงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 **
View 313
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.