กิจกรรม

23 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2561 ณ โรงแรมลาวพลาซ่า
View 4
19 มกราคม 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว - ไทย ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว กับบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (ASIAN Engineering Consultants Corp., Ltd. - AEC)
View 1943
12 มกราคม 2561
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ ได้นำทีมประเทศไทยให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 รวม 160 คน
View 48
26 ธันวาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “SCG Sharing the Dream 2017”
View 86
25 ธันวาคม 2560
**เชิญดาวน์โหลดภาพถ่ายจากงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 **
View 65
23 ธันวาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้กำกับและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “Memories of New Years” หรือ “คิดถึง...ทุกปี”
View 49
8 ธันวาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับ ทีมประเทศไทย จังหวัดหนองคาย และภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
View 111
5 ธันวาคม 2560
เชิญดาวน์โหลดภาพถ่ายจากพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 26 ตุลาคม 2560
View 112
1 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เอกอัครราชทูตและคู่สมรสของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตในนครหลวงเวียงจันทน์ และผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Cultural Night
View 99
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.