กิจกรรม

7 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย–ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระเจ้าสิงคำไซยะราม แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View 58
7 พฤศจิกายน 2560
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ ได้ให้การต้อนรับพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้เดินทางมานครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) Summit ครั้งที่ 4
View 49
30 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
View 67
30 ตุลาคม 2560
หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ร่วมส่ง ฯพณฯ ท่านบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ สปป. ลาว ภริยา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
View 57
30 ตุลาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน เพื่อใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
View 61
5 ตุลาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วม "งานเทศกาลอาหาร (Food Fair) เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน และครบรอบ 20 ปี การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของ สปป. ลาว
View 82
3 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เป็นประธานร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีม Lao All Star นำทีมโดยสัก วงเซลล์ กับทีม Singha All Star
View 87
28 สิงหาคม 2560
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ นายสุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เยี่ยมชมและรับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี
View 279
21 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดและคณะ
View 267
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.