กิจกรรม

5 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เพื่อเด็กน้อยในพื้นที่ชนบท สปป. ลาว ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬา เมืองไซทานี
View 1600
24 มีนาคม 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ณ Container Yard ท่านาแล้ง สปป. ลาว
View 2279
27 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว, สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ , จังหวัดหนองคาย และสมาพันธ์กอล์แห่ง สปป.ลาว ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 3
View 1673
23 กุมภาพันธ์ 2560
นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ รวม 17 คน และหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยของ สปป. ลาว
View 1806
14 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทย ในการมอบระบบน้ำบาดาลและห้องน้ำให้นางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เพื่อมอบให้วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์
View 1708
10 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ นายวีดง ไซยะสอน เจ้าแขวงเวียงจันทน์ โ
View 2020
10 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทยในการมอบอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ 2 โครงการของกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง ให้แก่ นายบุนขวาง คำบุนเฮือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
View 1864
7 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้การต้อนรับ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์
View 1729
19 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ จัดการประชุมนักธุรกิจลาว – ไทย 2560 โดยมีนาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยภาคธุรกิจจาก สปป.ลาวและไทย เข้าร่วมงาน
View 2693
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.