กิจกรรม

5 เมษายน 2555
เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว จัดงานบุญปีใหม่ลาว-ไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยงานดังกล่าวประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม การเปิดตัวหนังสือและการแสดงดนตรีโดยศิลปินซีไรต์ลาว-ไทย
View 4417
29 กุมภาพันธ์ 2555
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำโปรแกรมซอฟท์แวร์แปลภาไทย-ภาษาลาว ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายลาว
View 2572
13 ธันวาคม 2554
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
View 3123
17 พฤศจิกายน 2554
สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการจัดเทศกาลภาพยนตร์เมืองหลวงพระบาง (Luang Prabang Film Festival) ประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2554 ที่เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก
View 1825
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.