กิจกรรม

5 เมษายน 2561
View 2182
23 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2561 ณ โรงแรมลาวพลาซ่า
View 2237
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.