กิจกรรม

1 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพและสภาธุรกิจไทย-ลาว ตลอดจนชุมชนชาวไทยใน สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล
View 1437
15 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายสุวิทย์ สิมะสกุล เลขาธิการสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้ทำพิธีมอบโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์พระสงฆ์สาละวัน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน โดยมีนายสีสุวัน วงจอมสี เจ้าแขวงสาละวันเป็นผู้รับมอบ
View 2994
22 กันยายน 2558
รัฐบาล สปป. ลาว ได้จัดพิธีประดับเหรียญตรามิตรภาพให้แก่ นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) โดยท่านนางคำเพา เอินทะวัน. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป ลาว เป็นผู้ประดับเหรียญ
View 3337
16 กันยายน 2558
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
View 4663
16 กันยายน 2558
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบนายพันคำ วิพาวัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว
View 5347
4 กันยายน 2558
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนมัธยมตอนต้น บ้านกิ่วกะจำ เมืองใหม่ แขวงพงสาลี ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไทย จำนวน 2 ล้านบาท ภายใต้โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรไทย-ลาว
View 5127
3 กันยายน 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียน (8 ห้อง) และอาคารห้องน้ำ (4 ห้อง) ให้แก่โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่าแขวงอุดมไซ
View 3542
30 สิงหาคม 2558
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคายและท้องฟ้าจำลอง จังหวัดอุดรธานี
View 3391
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.