กิจกรรม

16 กันยายน 2558
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
View 4717
16 กันยายน 2558
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบนายพันคำ วิพาวัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว
View 5441
4 กันยายน 2558
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนมัธยมตอนต้น บ้านกิ่วกะจำ เมืองใหม่ แขวงพงสาลี ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไทย จำนวน 2 ล้านบาท ภายใต้โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรไทย-ลาว
View 5169
3 กันยายน 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียน (8 ห้อง) และอาคารห้องน้ำ (4 ห้อง) ให้แก่โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่าแขวงอุดมไซ
View 3577
30 สิงหาคม 2558
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคายและท้องฟ้าจำลอง จังหวัดอุดรธานี
View 3435
28 สิงหาคม 2558
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยาเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์เยาวชนชุมชนลาวเวียงในประเทศไทย - เยาวชนนครหลวงเวียงจันทน์ ที่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์
View 3487
8 มิถุนายน 2555
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบ ดร.คำผา พิมมะสอน รองเลขาธิการคณะบริหารงานศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กสากลของ สปป.ลาว ประจำปี 2555
View 3195
5 เมษายน 2555
เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว จัดงานบุญปีใหม่ลาว-ไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยงานดังกล่าวประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม การเปิดตัวหนังสือและการแสดงดนตรีโดยศิลปินซีไรต์ลาว-ไทย
View 5058
29 กุมภาพันธ์ 2555
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำโปรแกรมซอฟท์แวร์แปลภาไทย-ภาษาลาว ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายลาว
View 2962
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.