กิจกรรม

24 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562​ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สภาธุรกิจไทย - ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยใน​สปป.​ ลาว ได้จัดงานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนใน CLMV ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต​ ทีมประเทศไทยใน​ สปป.​ ลาว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจไทยใน CLMV สมาคมนักธุรกิจไทยใน CLM และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและ สปป. ลาว เข้าร่วม รวมประมาณ 200 คน
View 1155
26 สิงหาคม 2562
View 556
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.