กิจกรรม

21 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดและคณะ
View 1212
30 มิถุนายน 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ร่วมสำรวจสภาพการขนส่งสินค้าทางถนนและการดำเนินการของศูนย์โลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ ในเส้นทาง R3A
View 1192
21 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมกับท่านสมพง เดเวียงไซ ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาวในพิธีเปิดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017
View 1385
8 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Top Thai Brands 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao ITECC (ตึกเก่า)
View 1555
25 พฤษภาคม 2560
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย นำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน เยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2560 ตามคำเชิญของนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว
View 1195
19 เมษายน 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ในโอกาสรับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาชาวิชากิจการระหว่างประเทศ
View 1174
7 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบ - รับ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
View 1521
6 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดงานสงกรานต์ไทย – ปีใหม่ลาว 2560 โดยมีรัฐมนตรีจาก สปป. ลาว ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
View 1734
5 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เพื่อเด็กน้อยในพื้นที่ชนบท สปป. ลาว ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬา เมืองไซทานี
View 1126
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.