กิจกรรม

23 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2561 ณ โรงแรมลาวพลาซ่า
View 1306
25 ธันวาคม 2560
**เชิญดาวน์โหลดภาพถ่ายจากงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 **
View 946
8 ธันวาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับ ทีมประเทศไทย จังหวัดหนองคาย และภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
View 1127
5 ธันวาคม 2560
เชิญดาวน์โหลดภาพถ่ายจากพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 26 ตุลาคม 2560
View 1007
1 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เอกอัครราชทูตและคู่สมรสของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตในนครหลวงเวียงจันทน์ และผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Cultural Night
View 876
17 พฤศจิกายน 2560
ภริยาอุปทูตรักษาราชการ นำทีมภริยาหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศประจำนครหลวงเวียงจันทน์ และนักการทูตหญิงของเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำ สปป.ลาว ร่วมงานพบปะสังสรรค์ระหว่างภริยานักการทูตและนักการทูตหญิงใน สปป.ลาว
View 861
17 พฤศจิกายน 2560
นายชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ เข้าร่วมการมอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า ( หลัก 67) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
View 924
13 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมสนับสนุนงาน WIG Bazaar 2017
View 1022
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.