กิจกรรม

16 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเตรียมการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว ครั้งที่ 2" ณ ศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559
View 1182
8 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ณ โรงแรม HAGL แขวงอัดตะปือ โดยมีนายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายไทย และ ศ. ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ประธานสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายลาว
View 1331
8 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านโพนไซ เมืองสามัคคีไซ แขวงอัดตะปือ ซึ่งเป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 6
View 1491
6 ธันวาคม 2559
เจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจรับอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านโพนไซ เมืองสามัคคีไซ แขวงอัดตะปือ ซึ่งเป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 6
View 1180
1 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพและสภาธุรกิจไทย-ลาว ตลอดจนชุมชนชาวไทยใน สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล
View 1152
15 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายสุวิทย์ สิมะสกุล เลขาธิการสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้ทำพิธีมอบโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์พระสงฆ์สาละวัน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน โดยมีนายสีสุวัน วงจอมสี เจ้าแขวงสาละวันเป็นผู้รับมอบ
View 2496
22 กันยายน 2558
รัฐบาล สปป. ลาว ได้จัดพิธีประดับเหรียญตรามิตรภาพให้แก่ นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) โดยท่านนางคำเพา เอินทะวัน. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป ลาว เป็นผู้ประดับเหรียญ
View 2946
16 กันยายน 2558
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
View 3524
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.