กิจกรรม

7 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย–ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระเจ้าสิงคำไซยะราม แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View 1600
7 พฤศจิกายน 2560
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ ได้ให้การต้อนรับพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้เดินทางมานครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) Summit ครั้งที่ 4
View 1387
30 ตุลาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน เพื่อใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
View 1419
5 ตุลาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วม "งานเทศกาลอาหาร (Food Fair) เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน และครบรอบ 20 ปี การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของ สปป. ลาว
View 1391
3 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เป็นประธานร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีม Lao All Star นำทีมโดยสัก วงเซลล์ กับทีม Singha All Star
View 1158
28 สิงหาคม 2560
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ นายสุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เยี่ยมชมและรับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี
View 1913
21 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดและคณะ
View 1601
30 มิถุนายน 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ร่วมสำรวจสภาพการขนส่งสินค้าทางถนนและการดำเนินการของศูนย์โลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ ในเส้นทาง R3A
View 1660
21 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมกับท่านสมพง เดเวียงไซ ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลาวในพิธีเปิดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017
View 1854
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.