กิจกรรม

23 กุมภาพันธ์ 2560
นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ รวม 17 คน และหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยของ สปป. ลาว
View 1292
14 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทย ในการมอบระบบน้ำบาดาลและห้องน้ำให้นางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เพื่อมอบให้วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์
View 1302
10 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ นายวีดง ไซยะสอน เจ้าแขวงเวียงจันทน์ โ
View 1497
10 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทยในการมอบอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ 2 โครงการของกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง ให้แก่ นายบุนขวาง คำบุนเฮือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
View 1426
7 กุมภาพันธ์ 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้การต้อนรับ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์
View 1353
19 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ จัดการประชุมนักธุรกิจลาว – ไทย 2560 โดยมีนาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยภาคธุรกิจจาก สปป.ลาวและไทย เข้าร่วมงาน
View 2059
20 ธันวาคม 2559
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อุปทูตรักษาการ ได้นำคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมคารวะนางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - ลาว ครั้งที่ 4
View 1393
16 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเตรียมการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว ครั้งที่ 2" ณ ศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559
View 1240
8 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ณ โรงแรม HAGL แขวงอัดตะปือ โดยมีนายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายไทย และ ศ. ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ประธานสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายลาว
View 1415
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.