กิจกรรม

16 กันยายน 2558
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบนายพันคำ วิพาวัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว
View 4129
4 กันยายน 2558
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนมัธยมตอนต้น บ้านกิ่วกะจำ เมืองใหม่ แขวงพงสาลี ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไทย จำนวน 2 ล้านบาท ภายใต้โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรไทย-ลาว
View 3785
3 กันยายน 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียน (8 ห้อง) และอาคารห้องน้ำ (4 ห้อง) ให้แก่โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่าแขวงอุดมไซ
View 3025
30 สิงหาคม 2558
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดกิจกรรมนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคายและท้องฟ้าจำลอง จังหวัดอุดรธานี
View 2902
28 สิงหาคม 2558
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เชิญคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองแซงวิทยาเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์เยาวชนชุมชนลาวเวียงในประเทศไทย - เยาวชนนครหลวงเวียงจันทน์ ที่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์
View 2863
8 มิถุนายน 2555
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบ ดร.คำผา พิมมะสอน รองเลขาธิการคณะบริหารงานศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กสากลของ สปป.ลาว ประจำปี 2555
View 2732
5 เมษายน 2555
เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว จัดงานบุญปีใหม่ลาว-ไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยงานดังกล่าวประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม การเปิดตัวหนังสือและการแสดงดนตรีโดยศิลปินซีไรต์ลาว-ไทย
View 4263
29 กุมภาพันธ์ 2555
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดทำโปรแกรมซอฟท์แวร์แปลภาไทย-ภาษาลาว ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายลาว
View 2469
13 ธันวาคม 2554
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
View 3018
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.