เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการจัดงานวันเด็กสากล ประจำปี 2555

8 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบ ดร.คำผา พิมมะสอน รองเลขาธิการคณะบริหารงานศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กสากลของ สปป.ลาว ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี รวมจำนวน 35,465,000 กีบ (ประมาณ 140,000 บาท)

ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเป็นหน่วยงานหลักของ สปป.ลาว ในการจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปี โดยในปีนี้มี ฯพณฯ นางเข็มแพง พลเสนา รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐบาล และประธานคณะกรรมาธิการเพื่อแม่และเด็กแห่งชาติลาวเป็นประธานในงาน และมีเด็กและเยาวชนในนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมประมาณ 400 คน

ดร.คำผา พิมมะสอน รองเลขาธิการคณะบริหารงานศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว ได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ให้การสนับสนุนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนลาวมาโดยตลอด โดยได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความขอบคุณด้วย


กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.