งานเทศกาลอาหารอาเซียน

5 ตุลาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วม "งานเทศกาลอาหาร (Food Fair) เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน และครบรอบ 20 ปี การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของ สปป. ลาว" เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่หอวัฒนธรรม นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นงานที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว โดยมีนายอาลุนแก้ว กิดติคุน รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีและอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน สปป. ลาว เป็นประธานเปิดงาน และมีรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาประจำ สปป. ลาว และผู้แทนองค์การต่างๆ ใน สปป. ลาว เข้าร่วมงานด้วย ในงานนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารและขนมไทยมาร่วม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.