พิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน

30 ตุลาคม 2560
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน เพื่อใช้ในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดย ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ เป็นผู้เข้ารับพระราชทานหีบเพลิงพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.