ฯพณฯ ท่านบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ สปป. ลาว ภริยา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

30 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ร่วมส่ง ฯพณฯ ท่านบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ สปป. ลาว ภริยา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ตุลาคม 2560 ที่ประเทศไทย และได้ร่วมรับคณะในเวลา 23.50 ในวันเดียวกัน

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.