พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

30 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมกับพระราชพิธีฯ ในประเทศไทย โดยมีเรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมกว่า 900 คน ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ชุมชนไทยใน สปป. ลาว ตลอดจนจากจังหวัดชายแดนใกล้เคียงของประเทศไทย และประชาชนลาว

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทยอยนำภาพจากพิธีมาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.