พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระเจ้าสิงคำไซยะราม แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

7 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย–ลาว เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระเจ้าสิงคำไซยะราม แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยฝ่ายลาวมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงาน อาทิ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สปป. ลาวประจำประเทศไทย นายบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ สปป. ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น นายสมจิด ปันยาสัก รองเจ้าแขวงอุดมไซ นายโอวาด จันทะวง ประธานแนวลาวสร้างชาติประจำแขวง นายเหียม พมมะจัน นายกสมาคมลาว - ไทย เพื่อมิตรภาพ นายสุวัด มะหาวงสะนั่น เจ้าเมือง เมืองหล่า พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมลาว -ไทย เพื่อมิตรภาพ และชาวลาว ฝ่ายไทยมีนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย - ลาว ทีมประเทศไทยประจำ สปป. ลาว สมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนของไทย ชุมชนไทยใน สปป. ลาว รวมกว่า 2,000 คน ได้เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว - ไทยเพื่อมิตรภาพ ได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐิน (พิธีคบงัน) ที่สโมสรแขวงอุดมไซ นอกเหนือไปจากพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว สมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ และสมาคมลาว - ไทยเพื่อมิตรภาพ ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ตลาดนัดสินค้าไทย-ลาว-เวียดนาม โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) การตรวจสุขภาพประชาชนแขวงอุดมไซ โดยคณะแพทย์จากโรงหมออุดมไซ การสนับสนุนยาจากโรงพยาบาลกรุงเทพ การตรวจสภาพรถยนต์ฟรี โดยความร่วมมือของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใน สปป. ลาว ทั่วประเทศ และการระดมทุนในการปูกระเบื้องรอบพัทธสีมาของวัดจากผู้มีจิตศรัทธา และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพิธีลงนามสัญญาและเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำสำหรับโรงเรียนมัธยมตอนต้น บ้านตาดม่วน เมืองหล่า โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และโครงการสร้างห้องพักครูสำหรับโรงเรียนดังกล่าวโดยงบประมาณจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าสิงคำไซยะราม ประสบความสำเร็จด้วยดี ฝ่ายลาวได้จัดพิธีรับผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ มีประชาชนและนักเรียนในท้องที่จำนวนมากตั้งแถวรอต้อนรับตลอดเส้นทางแห่องค์กฐินไปวัดพระเจ้าสิงคำไซยะราม

กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาใน สปป. ลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยโครงการนี้ถือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรผ่านงานบุญ และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในปีนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาค ซึ่งประกอบด้วย เงินพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ และจากผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวลาว รวมทั้งสิ้น 634,850 บาท

วัดพระเจ้าสิงคำไซยะราม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 1898 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มสีหาราช (เจ้าฟ้างุ่ม) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าสิงคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระพุทธรูปที่พระเจ้าฟ้างุ่มสีหาราชทรงอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หัวเมืองสำคัญของ สปป. ลาว

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.