งานวันชาติ ประจำปี 2560

8 ธันวาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับ ทีมประเทศไทย จังหวัดหนองคาย และภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนกิตติมศักดิ์ของ สปป.ลาว อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ คำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ท่านนางคำเพา เอินทะวัน รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและลาว พร้อมด้วยประชาชนไทยและลาว เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและเน้นย้ำถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเป็นประเทศคู่ยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่มีคุณค่าและมีความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ สปป. ลาว ที่กำหนดเป้าหมายให้หลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2563 และเป็นประเทศที่เชื่อมต่อไปยังอนุภูมิภาค และนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมดื่มอวยพรแด่ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ พรรค รัฐ ประชาชนลาว ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ สปป. ลาว และเพื่อถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และร่วมแสดงความเคารพต่อเพลงชาติลาวและเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในงานเลี้ยงรับรอง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดการครองราชย์ โดยทรงเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน และทรงมีบทบาทสำคัญในการเริ่มศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ไทย - ลาว อันเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมฉลองวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 วง Bangkok Metropole ได้เดินทางมา สปป. ลาว เพื่อขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดจนเพลงไทยและลาวร่วมสมัย ถือว่ามีส่วนสำคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีส่วนในการกระชับความใกล้ชิดระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงชุดพิเศษจากนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ใน สปป. ลาว ในชุด “ระบำดอกบัว” มาเพิ่มสีสันให้กับงานอีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.