เชิญดาวน์โหลดภาพถ่ายจากพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 26 ตุลาคม 2560

5 ธันวาคม 2560
เชิญดาวน์โหลดภาพถ่ายจากพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ 26 ตุลาคม 2560

** สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอขอบพระคุณชุมชนไทยใน สปป. ลาว ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมีส่วนร่วมและเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รวบรวมภาพถ่ายในพิธีฯ มาตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเป็นภาพแห่งความทรงจำต่อไป

ดาวน์โหลดที่นี่

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.