งาน ASEAN Cultural Night

1 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เอกอัครราชทูตและคู่สมรสของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตในนครหลวงเวียงจันทน์ และผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Cultural Night ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสฉลองความสำเร็จของการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่ผ่านมา และร่วมกันยืนไว้อาลัยแด่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ผู้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.