งาน Lao ICT Expo 2018

6 กุมภาพันธ์ 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Lao ICT EXPO 2018 ณ ศูนย์การค้าลาวไอเต็ก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งจัดโดยกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารแห่ง สปป. ลาว ร่วมกับสมาคมการค้าไอซีทีลาว และกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว โดยมีนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว และนายทันสะไหม กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว 


งานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าลาวไอเต็ก ภายใต้หัวข้อ “พร้อมกันก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีของภายในและต่างประเทศ ระดับสากล พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีในตลาดอนุภูมิภาค และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ในการนำไปใช้บริหารงานตามองค์กรต่างๆ จากบรรดาผู้ประกอบการด้านไอชีที 


ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ฯ ได้กล่าวว่า สปป. ลาว มีการพัฒนาด้านไอซีทีอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน สปป. ลาว และการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในหมู่บ้านใน สปป. ลาว ทั้งนี้ ตนพร้อมดำเนินการที่จะเปลี่ยนสังคมลาวให้เป็นสังคมแห่งดิจิทัลภายในปี 2573 ตามวิสัยทัศน์ 10 ปี ในการพัฒนาไอซีที

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.