การเยือน สปป. ลาว ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะ ได้เยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตามคำเชิญของ ดร. ทันสะไหม กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสารแห่ง สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองกระทรวง 


 ในโอกาสการเยือนครั้งนี้ ดร.พิเชฐฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว และได้เข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีไทย - ลาว รวมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงไปรษณีย์ฯ แห่ง สปป. ลาว ณ โรงแรม Settha Palace นครหลวงเวียงจันทน์ อีกทั้งได้ไปศึกษาดูงานและการให้บริการที่ Lao Asia Pacific Satellite Co., Ltd. (LAOSAT) และเข้าร่วมการประชุม Retreat กับกระทรวงไปรษณีย์ฯ แห่ง สปป. ลาว ณ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์อีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.