สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ร่วมออกร้านในเทศกาลอาหารลาว ครั้งที่ 13 (13th Lao Food Festival)

6 กุมภาพันธ์ 2561
เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและอาหารไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับร้านอาหารไทยใน สปป. ลาว จัดซุ้มอาหารไทยตลอดเทศกาลครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2561 ที่สวนเจ้าอนุวงศ์ นครหลวงเวียงจันทน์

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสหพันธ์แม่หญิงลาวและสมาคมนักธุรกิจแม่หญิงลาว ภายใต้หัวข้อ “สุดยอดอาหารลาว ต้อนรับปีท่องเที่ยวลาว 2018” เพื่ออนุรักษ์การปรุงแต่งอาหารลาว ตลอดจนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาค โดยได้มีผู้สนใจร่วมออกร้านจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำ สปป. ลาว ร้านอาหาร ร้านหัตถกรรม ร้าน OTOP รวมทั้งสิ้น 180 ร้าน

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.