อัครราชทูตเป็นประธานร่วมเปิดงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week

3 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อัครราชทูต เป็นประธานร่วมเปิดงานแสดงสินค้า 
Mini Thailand Week 2018 ร่วมกับนายวิเซียน นะวิกุน รองเจ้าแขวงสาละวัน ณ ลานอนุเสาวรีย์องค์แก้ว แขวงสาละวัน 

งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2561 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และแผนกอุตสาหกรรมและการค้า แขวงสาละวัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในต่างแขวงของ สปป. ลาว อันจะนำไปสู่การยอมรับและสร้างความเชื่อมั่น
ในสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทย และ สปป. ลาว 

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าทั้งไทย และ สปป. ลาว โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 42 บริษัท 51 คูหา 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าจากประเทศไทยจำนวน 25 บริษัท 25 คูหา บริษัทจำหน่ายสินค้าไทยใน สปป. ลาว 7 บริษัท 16 คูหา 
และสินค้าของ สปป. ลาว จำนวน 10 คูหา ประกอบด้วยสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่น ของใช้ภายในบ้าน และผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงาม 

นอกจากนี้ งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 2018 ได้นำผลิตภัณฑ์หนึ่งเมือง หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ODOP) 
จากแขวงสาละวันและแขวงใกล้เคียงมาวางแสดงและจำหน่าย และได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของ สปป. ลาว 
เพื่อส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.