คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาวเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

9 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับนายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย – ลาว 
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยนายจตุรงค์ฯ ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจฯ ในปีที่ผ่านมา 
อาทิ กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สปป. ลาว ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรมสภาธุรกิจสัญจร ณ แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดี และในปีนี้สภาธุรกิจฯ 
มีกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและ สปป. ลาว อาทิ แรลลี่ในเดือนพฤศจิกายน อีกด้วย  

ในโอกาสนี้ นายจาตุรงค์ฯ ได้เป็นผู้แทนสภาธุรกิจฯ รับมอบเงินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ของสภาธุรกิจฯ รวมทั้งส่งเสริมให้สภาธุรกิจมีบทบาทหลักในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและ สปป. ลาว ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.