เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานในพิธีทำบุญและถวายสังฆทานแด่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

12 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานในพิธีทำบุญและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ณ วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว พร้อมด้วยภาคเอกชนไทยและประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาวเข้าร่วม ต่อมา เวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนภาคเอกชนไทยและประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาว กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.