งานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนใน CLMV

24 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562​ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สภาธุรกิจไทย - ลาว และสมาคมนักธุรกิจไทยใน​สปป.​ ลาว 
ได้จัดงานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนใน CLMV ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside 
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต​ ทีมประเทศไทยใน​ สปป.​ ลาว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจไทยใน CLMV สมาคมนักธุรกิจไทยใน CLMV และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนของไทยและ สปป. ลาว เข้าร่วม รวมประมาณ 200 คน 

งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบข้อมูลด้านเศรษฐกิจของ CLMV รวมถึงการสนับสนุนการลงทุน
ของภาคเอกชนไทยใน CLMV ตลอดจนเป็นเวทีพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการดำเนินธุรกิจในกัมพูชา สปป. ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม โดยนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับการให้
การสนับสนุนนักธุรกิจไทยใน CLMV ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของจีนใน CLMV และมีการเสวนาเรื่องกลยุทธ์และมุมมองใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ CLMV โดยรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้แทนสภาธุรกิจไทยและ
สมาคมนักธุรกิจไทยใน CLMV รวมทั้งช่วงถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงาน  

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นข้อริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการขยาย
เครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของนักธุรกิจไทยในภูมิภาค ทั้งนี้ ถือได้ว่า งานสัมมนาครั้งนี้เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องปัญหาอุปสรรคและแนวทางการลงทุนของไทยในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่  

ເມື່ອວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019 ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ສະພາທຸລະກິດໄທ - ລາວ ແລະ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໄທໃນ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ຈັດງານສໍາມະນາແນວທາງການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ນັກທຸລະກິດໄທລົງທຶນໃນ CLMV ທີ່ໂຮງແຮມ Landmark Mekong Riverside 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດ,ທີມປະເທດໄທ ໃນ ສປປ ລາວ, ສະພາຫໍການຄ້າແຫ່ງປະເທດໄທ, 
ສະພາອຸດສາຫະກຳແຫ່ງປະເທດໄທ, ສະພາທຸລະກິດໄທໃນ CLMV ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໄທໃນ CLM ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າໜ່ວຍງານພາກ
ລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນຂອງໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມລວມປະມານ 200 ຄົນ. 

ງານສຳມະນາດັ່ງກ່າວມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດຂອງ CLMV ລວມເຖິງການສະໜັບສະໜຸນການລົງທຶນ
ຂອງພາກເອກະຊົນໄທໃນ CLMV ແລະ ເປັນເວທີພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດໃນກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ 
ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍມີທ່ານ ນິຍົມ ໄວຣັດຊະພານິດ ຮອງປະທານສະພາຫໍການຄ້າແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ
ນັກທຸລະກິດໄທໃນ CLMV ຂອງສະພາຫໍການຄ້າແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ທ່ານມົນຕີ ມະຫາພຶດພົງ ຮອງປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳແຫ່ງປະເທດ
ໄທ ໄດ້ບັນຍາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຈີນໃນ CLMV ແລະ ມີການສົນທະນາເລື່ອງກົນລະຍຸດ ແລະ ມຸມມອງໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງ CLMV 
ໂດຍຮອງປະທານສະພາຫໍການຄ້າແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າສະພາທຸລະກິດໄທ ແລະ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໄທໃນ CLMV ລວມເຖິງ
ການຖາມ - ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄິດເຫັນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ.  

ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຈາກສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທທີ່ສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງພາກທຸລະກິດເອກະຊົນໃນການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ 
ແລະ ເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງນັກທຸລະກິດໄທໃນພາກພື້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ຖືໄດ້ວ່າການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ເປັນກິດຈະກຳທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ຕໍ່ເນື່ອງຈາກງານສໍາມະນາເຊີງປະຕິບັດການເລື່ອງປັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກ ແລະ ແນວທາງການລົງທຶນຂອງໄທໃນອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ 
ເມື່ອວັນທີ 24 - 25 ກັນຍາ 2016 ທີ່ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່.

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.