ขอเชิญชมภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

15 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชมภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์
ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/15KMNGMNyi0-GBPxYhQEROmBIEDXx7zxm?usp=sharing

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.