ขอเชิญชมภาพ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

26 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชมภาพ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์
ได้ตาม link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/17J2pm7PFBnb1d70goqxPX2h_iVMx9LIt?usp=sharing

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.