ขอเชิญชมภาพ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแบบออนไลน์

27 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชมภาพ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแบบออนไลน์
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1EEQYSCN9trQmbWhr1wXUf_RR2Fp86Wfg

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.